W oświadczeniu Fundacja Oceano Azul(FOA) stwierdziła, że akcja ta potrwa do 24 września i ma na celu podniesienie świadomości na temat kwestii zaśmiecania morza, upamiętniając Międzynarodowy Dzień Sprzątania Wybrzeża, obchodzonego w sobotę.

Akcja rozpoczęła się w sobotę od "Clean the Coast: from Trafaria to Fonte da Telha", podczas której kilka organizacji pozarządowych (NGO), szkół surfingu i innych lokalnych podmiotów zorganizowało sprzątanie na odcinku 13 kilometrów obejmującym 32 plaże, zlokalizowane w gminie Almada, w dystrykcie Setúbal.

Fundacja przypomina, że odpady morskie stanowią zagrożenie dla różnorodności biologicznej, zdrowia ludzkiego i gospodarki.

"Około 80 procent śmieci znajdujących się w ekosystemach morskich pochodzi z działalności człowieka na lądzie, a tylko około 20 procent pochodzi z działalności bezpośrednio związanej z morzem. Sprzątanie i monitorowanie śmieci na plażach ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia świadomości wśród ludności na temat skali tego problemu".

Według danych Fundacji od 2019 r. w Portugalii zebrano ponad 250 ton śmieci morskich, przy zaangażowaniu ponad 18 000 wolontariuszy w 625 akcjach.