Podczas prezentacji końcowych wniosków z "Badania wpływu lokalnego zakwaterowania w Portugalii" w Lizbonie, ekonomista i badacz z Nova School of Business & Economics Pedro Brinca podkreślił, że 46 procent lokalnych obiektów noclegowych w Portugalii generuje mniej niż 20 000 euro rocznie dla ich właścicieli.

Jednocześnie dochód ten stanowi "ponad 60 procent budżetu rodzinnego" dla 39 procent respondentów badania, przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Lokalnego Zakwaterowania w Portugalii(ALEP) i opartego na 1820 odpowiedziach od właścicieli i menedżerów.

Dane te doprowadziły zespół do wniosku, że krótkoterminowy wynajem wakacyjny "był siłą napędową krajowej gospodarki", generując "wartość dodaną" zarówno w działalności gospodarczej, jak i zatrudnieniu.

Na podstawie danych z 2019 r. w badaniu oszacowano, że sektor ten jest odpowiedzialny za 306 096 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy (co stanowi 6,18% całkowitej liczby miejsc pracy w kraju). Innymi słowy, każde lokalne zakwaterowanie tworzy "prawie cztery miejsca pracy".

Jeśli chodzi o produkt krajowy brutto (PKB), wkład wydatków turystów, którzy zatrzymali się w lokalnych obiektach noclegowych w 2019 r., wyniósł 9,9 mld euro (4,64% krajowego PKB).

Według badania zarówno ten wkład, jak i tworzenie miejsc pracy rosną od 2016 roku.

Wzrost turystyki w Portugalii - podkreśla ALEP w oświadczeniu dotyczącym wyników badania - "był możliwy tylko dzięki pojawieniu się lokalnego zakwaterowania, które stanowi już 40 procent noclegów turystycznych".

Wydatki gości w lokalnych kwaterach "wzrosły o 57 procent w latach 2016-2019", dodaje stowarzyszenie.