"Kolejnym poważnym wyzwaniem gospodarczym jest utrzymująca się wysoka inflacja. Christine Lagarde [prezes] i Europejski Bank Centralny[EBC] ciężko pracują, aby utrzymać inflację pod kontrolą, [ale] wiemy, że powrót do średniookresowego celu EBC zajmie trochę czasu" - powiedziała Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu na temat stanu Unii w 2023 r. podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego we francuskim Strasburgu.

Przemawiając po raz czwarty od objęcia urzędu, ostatni w tej kadencji, urzędniczka wymieniła "trzy główne wyzwania gospodarcze dla przemysłu w przyszłym roku".

Chodzi o "niedobór siły roboczej i umiejętności, inflację" oraz potrzebę "ułatwienia działalności firm" w kontekście ograniczonego wzrostu gospodarczego, konsekwencji wojny na Ukrainie i restrykcyjnej polityki pieniężnej, która utrudnia dostęp do finansowania.

Takie wyzwania pojawiają się, według liderki wspólnotowego organu wykonawczego, w czasie, gdy przemysł jest również proszony o poprowadzenie czystej transformacji, co oznacza, że pilnie należy "spojrzeć w przyszłość" i określić, w jaki sposób UE może pozostać konkurencyjna.

Z tego powodu Von der Leyen poprosiła Mario Draghiego, byłego prezesa EBC, "jednego z największych umysłów ekonomicznych w Europie, o przygotowanie raportu na temat przyszłości europejskiej konkurencyjności".