Nowe wytyczne pochodzą z początku sierpnia i eliminują praktykę ustanowioną wkrótce po przejściu do Chin z byłego terytorium administrowanego przez Portugalię, mimo że formularz udostępniony przez Służby Migracyjne nadal rozważa możliwość ubiegania się o pobyt w celu wykonywania specjalistycznych funkcji technicznych.

"Na chwilę obecną, w oparciu o posiadane przez nas informacje, wszelkie nowe wnioski o pobyt składane przez obywateli Portugalii za pośrednictwem Służb Migracyjnych, za pośrednictwem Korpusu Policji, są przyjmowane wyłącznie na podstawie "grupy rodzinnej" i "wcześniejszego związku z SAR Makau" Bezpieczeństwa Publicznego(CPSP), powiedział Lusa prawnik Pedro Meireles.

Od kwietnia 2003 r. do listopada 2021 r. wnioski o pobyt składane przez obywateli Portugalii były wyraźnie wymienione w prawie i zrównane z wnioskami o pobyt składanymi przez obywateli Chin, ale zmieniło się to wraz z nowymi przepisami.

"Wnioski o pobyt składane przez (...) Portugalczyków nie są już wyraźnie wymienione (ani w ustawie nr 16/2021, ani w rozporządzeniu administracyjnym nr 38/2021)", innymi słowy, "ta 'specjalna' wzmianka zniknęła", zauważył Meireles.

Jednak w praktyce do sierpnia wnioski o pobyt były nadal przyjmowane na podstawie wykonywania specjalistycznych funkcji technicznych.