"W czasie, gdy wydatki publiczne na opiekę zdrowotną rosną, co ma również wpływ na koszty ponoszone przez użytkowników, zwłaszcza tych cierpiących na choroby przewlekłe, ważne jest, aby podkreślić, że zgodnie z raportami Infarmed dotyczącymi monitorowania rynku", średnia cena leków generycznych spadła o 66% w ciągu ostatnich 17 lat, twierdzi Portugalskie Stowarzyszenie Leków Generycznych i Biopodobnych(APOGEN).

APOGEN podkreśla w oświadczeniu, że "oznacza to, że nastąpił znaczny spadek ostatecznej kwoty płaconej przez portugalskie rodziny za każdym razem, gdy wybierają te bardziej opłacalne leki".