Doświadczenie pokazuje jednak, że w wielu sytuacjach często trudno jest wyegzekwować te prawa. Dlatego DECO zapewnia przewodnik, jak postępować w takich przypadkach i zajmuje stanowisko w sprawie tego, co należy zmienić.

Problemy, z którymi borykają się dziś pasażerowie, różnią się od tych sprzed około 20 lat, kiedy ustanowiono ramy prawne ochrony pasażerów, ale głównym problemem jest stosowanie i interpretacja niektórych przepisów. W związku z tym DECO wezwała do zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów lotniczych w takich sytuacjach.

DECO uważa, że istnieją zasady, które powinny zostać wyjaśnione, ułatwiając stosowanie przepisów, które czasami powodują konflikt między pasażerami a liniami lotniczymi, i konieczne jest zapewnienie sytuacji, które obecnie nie są zdefiniowane. Ważne jest jednak, aby zmiany nie oznaczały ograniczenia praw.

Z drugiej strony DECO opowiada się za ustanowieniem, podobnie jak w przypadku podróży zorganizowanych, mechanizmu ochrony pasażerów w przypadku niewypłacalności linii lotniczej.

W międzyczasie i do czasu zmiany przepisów, dowiedz się, na co możesz liczyć i co powinieneś zrobić natychmiast, jeśli napotkasz problemy z linią lotniczą, takie jak odwołane loty, opóźnienia lub zagubiony bagaż, wśród innych typowych sytuacji.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins