W oświadczeniu Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável podkreśla, że "emisje związane ze zużyciem oleju napędowego i benzyny w transporcie drogowym nadal rosną", zgodnie z obliczeniami dokonanymi na podstawie szybkich statystyk dotyczących paliw kopalnych, opublikowanych przez Generalną Dyrekcję Energii i Geologii.

Biorąc pod uwagę okres od lipca 2022 r. do lipca 2023 r. (włącznie), emisje wyniosły łącznie 18,2 mln ton dwutlenku węgla, o 6,2% więcej niż w okresie od lipca 2018 r. do lipca 2019 r., przed pandemią Covid-19.

W okresie od lipca 2022 r. do lipca 2023 r. wzrost wyniósł 5,4%, szacuje stowarzyszenie, twierdząc, że stało się tak "pomimo historycznie wysokich cen paliw drogowych, prawie miliona osób, które przyjęły hybrydowy model pracy i utraty siły nabywczej".

Według rachunków Zero, największy wzrost odnotowano w zużyciu benzyny 95 (12,9%), podczas gdy olej napędowy wzrósł o 4,9%, co pozwala nam stwierdzić, że źródłem wzrostu emisji jest raczej większe wykorzystanie lekkich pojazdów niż ciężkich pojazdów pasażerskich i towarowych.

Zero przypisuje ten wzrost "kilku zjawiskom", a mianowicie wykorzystywaniu byłych użytkowników transportu publicznego do korzystania z prywatnych samochodów, "jako sposobu na zmniejszenie ryzyka zarażenia" Covid-19.

Jednocześnie "duża ekspansja częściowej lub w pełni zdalnej organizacji pracy mogła obniżyć względny koszt korzystania z transportu indywidualnego w stosunku do biletów autobusowych, zwiększając atrakcyjność samochodu", podkreśla.

Ponadto "wyjazd wielu dziesiątek tysięcy mieszkańców z gmin Porto i Lizbony (około 70 tysięcy w latach 2019-2022) z powodu gwałtownego wzrostu cen mieszkań" mógł zwiększyć dojazdy do pracy przy użyciu samochodów.

Ponadto nastąpił wzrost liczby turystów, "którzy odwiedzili regiony położone dalej od lotnisk w Lizbonie, Porto i Faro", korzystając z samochodów.

Dla stowarzyszenia rok 2024 musi być "punktem zwrotnym", ponieważ aby osiągnąć cele klimatyczne na 2030 r., "emisje z sektora transportu muszą być zmniejszane o 2% każdego roku, począwszy od przyszłego roku".