Według Jornal de Negócios, wzrost ten uwzględnia średnią roczną zmianę stawek wynikającą z formuły przewidzianej w umowie koncesyjnej (opartej na stopie inflacji i stosunku między kwalifikowalnymi inwestycjami kapitałowymi a EBITDA) w wysokości 13,38% oraz dodatkową wynikającą z korekt spowodowanych błędami szacunkowymi na 2022 r., która według doniesień wynosi ponad 18,4 mln euro i która wraz z odsetkami przekracza 20,7 mln euro.

W dokumencie ANA wyjaśnia, że w 2024 r. maksymalny średni przychód regulowany (RRMM), który ma prawo pobierać od portów lotniczych w grupie lizbońskiej (która obejmuje Humberto Delgado, ale także Beja, Azory i Maderę) wynosi 14,61 euro na pasażera, co przełoży się na zmianę opłat regulowanych na pasażera w wysokości 1,64 euro (12,64% więcej). Do propozycji dodano 50 centów na pasażera w grupie lizbońskiej, czyli dodatkowe 3,86 punktu procentowego, aby uwzględnić odzyskanie odchylenia błędu szacunkowego stwierdzonego w zeszłym roku.