"Uważamy również, że konieczne jest wzmocnienie współpracy z innymi terytoriami UE, aby poszerzyć nasze perspektywy i zyskać, poprzez wspólną pracę, znaczenie instytucjonalne w krajowych i europejskich centrach decyzyjnych", odnoszą się wnioski z drugiego spotkania grupującego Iberyjską Europejską Współpracę Terytorialną (AECT), które zakończyło się dzisiaj w Vigo w Hiszpanii.

W dokumencie, do którego Lusa miała dostęp, EUWT z Portugalii, Hiszpanii i Francji podkreślają potrzebę "coraz większego otwierania się na nowe ścieżki finansowania poprzez inne programy krajowe i wspólnotowe" oprócz tych z Interreg, które "były, są i będą fundamentalne dla działalności iberyjskich EUWT".

"Tylko w ten sposób zapewnimy ciągłość i spójność naszej pracy, otwierając zakres obszarów i projektów, w których możemy wnieść swój wkład", wskazują wnioski ze spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele AECT Aquitaine/Euskadi/Navarra, AECT Pyrenees Mediterranean, AECT Rio Minho, AECT Galiza - North of Portugal (GNP) i AECT Chaves-Veríne AECT Duero-Douro.

Uczestnicy podkreślają również, że pandemia COVID-19 przypomniała nam, że "Bruksela, Madryt, Lizbona czy Paryż stanowią prawo, ale to regiony przygraniczne UE i ich 150 milionów mieszkańców każdego dnia urzeczywistniają najbardziej autentycznego ducha UE".