Według danych SEF podanych przez Lusa, w lipcu inwestycje pozyskane w ramach Zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej (ARI), znanego również jako program złotej wizy, wyniosły 57,2 mln euro. Kwota ta jest o 30% wyższa niż rok wcześniej, ale o 27% niższa niż 79,8 mln euro odnotowane w czerwcu w Portugalii.

W lipcu krajem, w którym najwięcej obywateli otrzymało złotą wizę w Portugalii, były Stany Zjednoczone, z 16 zezwoleniami przyznanymi w ciągu miesiąca.

Dane SEF pokazują, że po USA były to Filipiny - 13, Wielka Brytania - 10, a następnie Brazylia i RPA - po dziewięć.

W lipcu przyznano łącznie 61 złotych wiz w ramach kryteriów nabywania nieruchomości, na łączną kwotę 41 mln euro, z czego 7,8 mln euro inwestycji w ramach programu odpowiadało zakupom w celu rehabilitacji obszarów miejskich.

Wnioski o przyznanie i przedłużenie zezwoleń na pobyt w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej pozostają ważne, w tym te, które "oczekują na procedury kontroli wstępnej w Izbach Miejskich" w dniu wejścia w życie ustawy.

Przyznawanie lub odnawianie zezwoleń na pobyt w celu łączenia rodzin jest również wyłączone z przyjętego ograniczenia.