"Możemy wymyślić kilka sposobów na złagodzenie katastrofy, która z tego wyniknie, ale jasne jest, że jeśli prawo nie będzie przestrzegane, praktycznym rezultatem będzie to, że większość właścicieli przestanie wprowadzać swoje domy na rynek", powiedział prezes ALP, Menezes Leitão.

"Mówiąc, że wracamy do zamrożenia, wynik będzie dramatyczny", dodał lider stowarzyszenia, wskazując, że przekaże tę wiadomość na spotkaniu z rządem zaplanowanym na czwartek.

Spotkanie

Ministerstwo Mieszkalnictwa wezwało stowarzyszenia właścicieli i najemców, a także UGT i CGTP na spotkania w dniach 21 i 22 w celu wysłuchania zainteresowanych stron na temat aktualizacji czynszów na 2024 r. oraz nowych zasad dotyczących umów najmu przed 1990 r.

"Powiedzieli nam, że zamierzają wysłuchać wszystkich stowarzyszeń właścicieli razem, więc nie sądzimy, aby spotkanie przyniosło jakikolwiek pożytek lub jakiekolwiek rezultaty" - powiedział Menezes Leitão.

Dla przewodniczącego ALP spotkanie z minister mieszkalnictwa Mariną Gonçalves"ma na celu dotrzymanie harmonogramu", ponieważ, jak dodał, "stanowisko rządu jest całkowicie korzystne dla najemców".

Sekretarz generalny Lizbońskiego Stowarzyszenia Lokatorów (AIL), António Machado, powiedział, że poinformuje minister, że odrzuca nową podwyżkę czynszów.

"Nasza propozycja podwyżki wynosi zero", stwierdził António Machado, zauważając, że czynsze wzrosły o ponad 30% w ciągu ostatniego roku.

Lider AIL zaznaczył, że zasugeruje utworzenie linii wsparcia "dla właścicieli, którzy okażą się w potrzebie, tak jak to miało miejsce w przypadku czynszów".

Zgodnie z oświadczeniem biura ministra mieszkalnictwa, rząd spotka się w dniach 21 i 22 z różnymi stowarzyszeniami branżowymi i związkami zawodowymi w celu omówienia i przeanalizowania tematów związanych z aktualizacją czynszów na rok 2024 i z dzierżawą przed 1990 rokiem.

"Rząd chce wysłuchać różnych interesariuszy w sektorze, aby rozważyć wpływ, jaki szacowana inflacja na przyszły rok będzie miała na rynek najmu", można przeczytać w notatce biura.