W sierpniu inwestycje pozyskane w ramach programu Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej (ARI), znanego również jako złota wiza, wyniosły łącznie ponad 32,8 mln euro, co stanowi spadek o 12,5% w porównaniu z tym samym miesiącem w 2022 r. (37,5 mln euro).

Od stycznia do sierpnia inwestycje pozyskane w ramach programu złotej wizy wyniosły łącznie ponad 493 mln euro, czyli o 24% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W "pierwszej piątce" narodowości ubiegających się o złotą wizę, na liście znajdują się obywatele USA, którzy otrzymali 12 złotych wiz, a następnie Chiny z dziewięcioma i Brazylia z ośmioma. Sześć złotych wiz przyznano również obywatelom Rosji, a kolejne sześć Turcji. W analizowanym okresie przyznano 72 wizy dla połączonych członków rodzin.

W całym okresie trwania programu - od października 2012 r. do sierpnia 2023 r. - przyznano 12 561 zezwoleń na pobyt, przy czym Chiny prowadziły z 5 383, a następnie Brazylia (1 246), USA (741), Turcja (603) i RPA (561). Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 7 247 mln euro, z czego 6 401 mln euro przeznaczono na zakup nieruchomości (11 284 ARI), a 653 mln euro na rewitalizację obszarów miejskich (1 830 złotych wiz).

Transfer kapitału wyniósł 846 mln euro, przyznano 1 255 wiz, a tworzenie miejsc pracy było odpowiedzialne za przyznanie 22 ARI. Do tej pory wizy przyznano 20 241 połączonym członkom rodzin.

6 lipca zatwierdzono propozycję rządu dotyczącą zniesienia nowych zezwoleń na pobyt w celu inwestowania w budownictwo mieszkaniowe. Zasada unieważniająca złote wizy była jedną z propozycji zawartych w programie Mais Habitação, a wraz z wejściem w życie nowego prawa, żadne nowe wnioski o przyznanie złotych wiz nie będą przyjmowane, co nie wpłynie na możliwość odnowienia już przyznanych zezwoleń.

Wnioski o przyznanie i odnowienie zezwoleń na pobyt w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej pozostają ważne, w tym te, które "oczekują na procedury kontroli wstępnej w Izbach Miejskich" w dniu wejścia w życie ustawy.

Przyznawanie lub odnawianie zezwoleń na pobyt w celu łączenia rodzin jest również wyłączone z przyjętego ograniczenia.