Marcelo Rebelo de Sousa wziął udział w Szczycie Ambicji Klimatycznych w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Nowym Jorku, a w swoim przemówieniu podkreślił środki przyjęte przez Portugalię w celu walki ze zmianami klimatu.

Odnosząc się do zobowiązań Portugalii, głowa państwa powiedziała, że kraj ten "przewiduje w ciągu czterech lat, do 2026 r., 80% odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, a w 2030 r. 100% odnawialnych źródeł energii", co zostało pochwalone przez Zero.

"Przede wszystkim Zero pochwala zaangażowanie Portugalii", stwierdza stowarzyszenie ekologiczne w oświadczeniu, podkreślając, że zobowiązanie do osiągnięcia 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2030 r. musi zostać zaktualizowane w ostatecznej wersji Krajowego Planu Energetycznego i Klimatycznego, który we wstępnej wersji z czerwca tego roku wskazywał na 90%.

W oświadczeniu Zero z zadowoleniem przyjmuje również przewidywanie neutralności klimatycznej w latach 2050-2045.

W wystąpieniu Marcelo na forum ONZ, Prezydent Republiki poprosił również o "więcej ambicji i wiarygodności w odniesieniu do działań na rzecz klimatu".

Oprócz przewidywania celów, Marcelo Rebelo de Sousa ogłosił również, że Portugalia "podwoi swoje inwestycje w naukę i technologię stosowaną na morzach".