Andaluzyjska firma posiada już własne działy ekspansji, techniczne i administracyjne w Portugalii, zarządzane z siedziby głównej w Lizbonie, i postawiła sobie za cel otwarcie 50 stacji w tym kraju do 2025 roku.

"Portugalia jest pierwszym krokiem naszej firmy w kierunku rozwoju poza Hiszpanią. Nie wykluczamy, że w ciągu kilku lat będziemy eksportować nasz model do innych krajów europejskich, aby kontynuować rozwój na arenie międzynarodowej", oświadczył prezes grupy, Manuel Santiago , podczas prezentacji swojego planu strategicznego.

Petroprix zapowiedział, że będzie powielać model biznesowy stosowany w Hiszpanii, z automatycznymi stacjami paliw z własną technologią, które są od 10 do 20 centów tańsze od tradycyjnego modelu.

Tymczasem ekspansja w Ameryce Łacińskiej, poprzez Chile i Panamę, ma na celu zwiększenie stopnia ograniczonej konkurencji istniejącej na tych rynkach, z korzyścią dla konsumentów.

W 2022 r. sprzedaż Petroprix przekroczy 700 mln euro, czyli dwukrotnie więcej niż w 2021 r.