Uchwała Rady Ministrów określa kwotę, która nie może zostać przekroczona w każdym roku gospodarczym, wynoszącą 65 404 409,82 euro w 2023 r. i 49 985 305,50 euro w 2024 roku.

Wartość określona na lata 2025 i 2026 jest taka sama, a maksymalny pułap dla każdego roku wynosi 53 468 317,50 euro, stwierdza uchwała.

Łącznie, zgodnie z rozporządzeniem, zatwierdzone wydatki wynoszą maksymalnie 222 326 350,32 euro, dodając, że koszty finansowe są pokrywane ze środków, które zostaną zapisane w budżecie Dyrekcji Generalnej.

Komisja Europejska zdecydowała w 2020 r., w kontekście pandemii, o zatwierdzeniu modelu nabywania szczepionek, który daje każdemu państwu prawo do nabycia określonej ilości szczepionek przeciwko Covid-19, określając również okres i koszt oraz zapewniając częściowe finansowanie za pośrednictwem "Instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych".