W oświadczeniu ENSE poinformowała, że zaplombowała stację, której dokładnej lokalizacji nie podała, oraz że została ona "całkowicie usunięta, gwarantując tym samym bezpieczeństwo mieszkańców okolicy".

Podjęto również działania w celu demontażu stacji, która nie posiadała koncesji, obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i nie miała uprawnień do obsługi zbiornika LPG (ESP).

Lusa próbowała ustalić lokalizację zamkniętej stacji, ale oficjalne źródło ENSE odmówiło ujawnienia tej informacji, podkreślając, że działania kontrolne mają na celu wyjaśnienie ludności tych przypadków, ale bez wywoływania alarmu.