Według INE, w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. w Portugalii zawarto transakcje dotyczące 33 624 domów, z czego 31 089 sprzedano nabywcom z rezydencją podatkową w Portugalii. Oznacza to spadek rok do roku o 23,8% i spadek o 2,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

"W tym okresie sprzedaż mieszkań nabywcom z rezydencją podatkową poza terytorium kraju spadła o 8,9%, do łącznie 2 535 jednostek, co stanowi 7,5% całości, najwyższy odsetek w serii rozpoczętej w 1. kwartale 2019 r. ", zauważa INE.

Wśród transakcji "zagranicznych" odnoszących się do nabywców z rezydencją podatkową poza terytorium kraju, drugi kwartał z rzędu wykazał różne zachowania w dwóch analizowanych kategoriach.

Zakupy dokonywane przez nabywców będących rezydentami podatkowymi w kategorii innych krajów wzrosły o 10,8% do 1 361 domów.

Jeśli chodzi o kwotę zainwestowaną w nabycie domów przez obywateli zamieszkałych w Portugalii, przekroczyła ona 6,0 mld euro. Do tej kwoty musimy dodać kwotę wydaną przez zagranicznych obywateli UE (349,2 mln euro) i innych krajów (522,1 mln euro).