"Biorąc pod uwagę wartości kwartalne, a nie rok kończący się w danym kwartale, saldo AP [administracji publicznej] w drugim kwartale 2023 r. było dodatnie i wyniosło 689,0 mln euro, co odpowiada 1,0% PKB, w porównaniu z 1,4% w tym samym okresie ubiegłego roku", mówi INE w Kwartalnych rachunkach narodowych według sektora instytucjonalnego.

W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, nastąpił wzrost o 7,8% w dochodach i 8,9% w wydatkach, wyszczególnia instytut statystyczny.

W pierwszych trzech miesiącach roku Portugalia odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 1,2% PKB.

W całym bieżącym roku rząd podtrzymuje prognozę deficytu na poziomie 0,4%, zgodnie z 2022 r. i poniżej 0,9% odnotowanego w budżecie państwa na 2023 r., jak ogłosił w kwietniu minister finansów w prezentacji programu stabilności (PE).