Według "Rocznych rachunków narodowych" z 2022 r. - wciąż tymczasowych, ale zawierających nowe informacje statystyczne - PKB (w cenach rynkowych) wzrósł o 6,8% w ujęciu ilościowym w 2022 r., co jest najwyższą wartością od 1987 r. i poprawą w porównaniu z 6,7% szacowanymi w lutym przez organ statystyczny.

INE zaktualizował również ostateczną wartość za 2021 r., w którym PKB odnotował wzrost o 5,7%.