Zielone światło zostało ogłoszone w oświadczeniu Komisji Europejskiej, ponieważ jest to projekt wspierany przez społeczność, z notą wskazującą, że "EBI zatwierdził finansowanie ramowe w wysokości do 1,7 mld euro dla Solaria, mające na celu wsparcie budowy około 120 elektrowni fotowoltaicznych, zlokalizowanych głównie w Hiszpanii, a także we Włoszech i Portugalii".

Według Brukseli, elektrownie fotowoltaiczne będą miały łączną moc około 5,6 gigawatów i będą produkować około 9,29 terawatów rocznie. Powinny one zostać uruchomione do końca 2028 roku.

"Operacja ta wesprze osiągnięcie celów polityki UE w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i [europejskiego planu energetycznego] REPowerEU, zapewniając energię elektryczną odpowiadającą średniemu rocznemu zapotrzebowaniu około 2,5 miliona gospodarstw domowych i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych o około trzy miliony ton dwutlenku węgla rocznie", podkreśla organ wykonawczy Wspólnoty.

Bruksela dodaje, że ponad jedna trzecia zainstalowanej mocy będzie zlokalizowana w regionach słabiej rozwiniętych, o PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej UE.

Według szacunków EBI, faza budowy elektrowni będzie wiązać się z utworzeniem 11 100 miejsc pracy na obszarach objętych inwestycją.

Projekt jest wspierany przez program InvestEU, który zapewnia długoterminowe finansowanie poprzez mobilizację funduszy publicznych i prywatnych w celu wspierania priorytetów polityki UE.

W ramach programu Fundusz InvestEU jest wdrażany za pośrednictwem partnerów finansowych, którzy inwestują w projekty z wykorzystaniem gwarancji z budżetu UE, mobilizując w ten sposób co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji.