Umowa o wzajemności została podpisana przez portugalskiego ministra infrastruktury João Galambę, ministra transportu Renana Filho oraz brazylijskiego ambasadora Raimundo Carreiro.

Dzięki nowemu porozumieniu podpisanemu między rządami Brazylii i Portugalii nie będzie już konieczna wymiana dokumentów kwalifikacyjnych. Brazylijczycy mieszkający w Portugalii będą mogli korzystać z krajowego prawa jazdy (CNH) do pierwotnej daty ważności podczas prowadzenia pojazdów w tym kraju.

Podobnie, ze względu na zasadę wzajemności, Portugalczycy mieszkający w Brazylii będą mogli również prowadzić pojazdy na terytorium Brazylii.

"Wraz z podpisaniem umowy między Republiką Portugalską a Federacyjną Republiką Brazylii w sprawie wzajemnego uznawania uprawnień do kierowania pojazdami, oba kraje zacieśniają istniejące więzi przyjaźni i współpracy", powiedział João Galamba.