Operacja przeprowadzona przez hiszpańskie władze doprowadziła do aresztowania 197 podejrzanych 34 narodowości.

Według oświadczenia PJ, operacja była wymierzona w "szereg siatek przestępczych zaangażowanych w handel narkotykami, pranie pieniędzy, oszustwa i korupcję, wśród innych przestępstw", zgodnie z wytycznymi wspólnotowymi przeciwko poważnej przestępczości zorganizowanej, ze szczególnym naciskiem na cele o wysokiej wartości i organizacje, które uciekają się do przemocy i są zdolne do importu narkotyków na dużą skalę.

Wśród 197 zatrzymanych jest 33 zbiegów i sześciu starszych członków siatek przestępczych.

W ramach tej międzynarodowej operacji przeprowadzono 114 przeszukań domów i przejęto prawie pięć ton kokainy, ponad dwie tony marihuany, 1,7 tony heroiny, 28 sztuk broni palnej, 57 pojazdów, ponad cztery miliony euro w gotówce i około 10 milionów euro na kontach bankowych.

Oprócz Portugalii, władze Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii, Islandii, Holandii, Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, Bułgarii, Polski, Rumunii i Serbii również współpracowały w ramach tej inicjatywy.