Po wyjściu ze spotkania z ministrem prezydencji i sekretarzem stanu ds. administracji publicznej Sebastião Santana wyjaśnił dziennikarzom, że to, co rząd przedstawił na stole, było "transkrypcją" tego, co jest w tym porozumieniu, według ECO.

"Propozycja, którą rząd przedstawia dziś na stole, wynika z porozumienia, które nazywamy zubożeniem i które zostało podpisane z dwoma innymi strukturami związkowymi. Rząd proponuje wzrost poziomu wynagrodzeń, który dla większości pracowników wynosi około 52 euro", powiedział związkowiec, który uważa, że wzrost ten jest "daleki od tego", co jest konieczne do przywrócenia siły nabywczej pracowników państwowych. "Będziecie musieli zmienić tę wartość, jeśli chcecie osiągnąć jakiekolwiek porozumienie podczas negocjacji ze Wspólnym Frontem", zapewnił.

W październiku ubiegłego roku rząd podpisał wieloletnie porozumienie ze Związkiem Zawodowym Pracowników Technicznych(STE) i Federacją Związków Zawodowych Administracji Publicznej(FESAP), które przewiduje w szczególności podwyżki w wysokości 52,11 euro w każdym roku kadencji (lub 2% w przypadku wynagrodzeń powyżej 2600 euro).