Projekt ustawy PCP został już przedstawiony, zgodnie z tymi samymi ogólnymi założeniami, podczas ostatniej sesji legislacyjnej - ale przed wejściem w życie "zerowego podatku VAT" - i został ogólnie odrzucony w styczniu tego roku głosami PS, PSD, Chega i IL oraz przychylnymi głosami PCP, BE, PAN i Livre.

W uzasadnieniu tego dyplomu partia uważa, że "pomimo zastosowania środka" zerowego podatku VAT ", prawda jest taka, że wiele cen [produktów spożywczych] nadal rosło", oskarżając dużą dystrybucję o "oportunistyczne wykorzystywanie skutków wojny i sankcji w celu zwiększenia marży zysku".

"W czasie, gdy pracownicy i ludzie nadal tracą siłę nabywczą, te kolosalne zyski, przy jednoczesnym wzroście cen, wyraźnie pokazują potrzebę interwencji w obronie interesu publicznego, zwłaszcza w zakresie dostępu do podstawowych towarów".

W tym kontekście PCP proponuje "stworzenie systemu cen maksymalnych, który miałby zastosowanie do koszyka podstawowych produktów żywnościowych, określającego cenę referencyjną dla każdego z produktów, opartą na rzeczywistych kosztach i niespekulacyjnej marży, zakazującą sprzedaży po wyższej cenie bez rozsądnego uzasadnienia".