W oświadczeniu DGS stwierdza, że gatunek "Aedes albopictus", którego obecność wykryto już w poprzednich latach w innych obszarach kraju, został "zidentyfikowany po raz pierwszy w gminie Lizbona".

Gatunek ten może przenosić choroby takie jak chikungunya, denga i zika, ale DGS podkreśla, że na razie nie ma zwiększonego ryzyka dla zdrowia ludności.

"W Portugalii nie zidentyfikowano żadnych czynników chorobotwórczych, które mogą być przenoszone na ludzi, ani nie odnotowano żadnych przypadków choroby u ludzi", czytamy w oświadczeniu.

Mimo to DGS twierdzi, że wzmocnił nadzór entomologiczny i epidemiologiczny, "a wdrażanie środków mających na celu kontrolę populacji komarów jest w toku".

"Komary zostały zidentyfikowane w ramach nadzoru entomologicznego, demonstrując zdolność operacyjną sieci nadzoru wektorów, wdrożonej na całym terytorium kraju", mówi krajowy organ ds. zdrowia.

Za monitorowanie, ocenę sytuacji i interwencję odpowiedzialne są służby zdrowia publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym, we współpracy z DGS i Narodowym Instytutem Zdrowia Doutor Ricardo Jorge.