Według Narodowego Instytutu Statystycznego(INE), populacja bezrobotnych wyniosła w sierpniu 326,7 tys. osób, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem (2,5%) i trzy miesiące wcześniej (3,4%), ale wzrost o 3,9% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Wskaźnik niewykorzystania siły roboczej wyniósł 11,5% i był niższy niż w poprzednim miesiącu (0,1 punktu procentowego) i trzy miesiące wcześniej (0,2 punktu procentowego) oraz równy wskaźnikowi z sierpnia 2022 roku.