W oświadczeniu GNR poinformował, że w 2022 r. 44 511 osób starszych zostało zidentyfikowanych jako żyjące samotnie i/lub odizolowane lub znajdujące się w trudnej sytuacji ze względu na ich stan fizyczny i psychiczny.

Najbardziej zagrożone sytuacje zostały, według GNR, zgłoszone właściwym podmiotom, zwłaszcza pomocy społecznej, w celu przeprowadzenia przyszłego monitorowania.

Vila Real była dzielnicą, w której odnotowano najwięcej osób starszych (5 353), następnie Guarda (5 243), Viseu (3 586), Faro (3 527), Bragança (3 411) i Beja (3 346).

W Lizbonie odnotowano 1 134 osób starszych, a w Porto 875.

"Działania mają na celu promowanie bliskości z osobami starszymi i osobami o większej podatności na zagrożenia i/lub mieszkającymi samotnie i/lub odizolowanymi, wzmacniając zachowania bezpieczeństwa, które zmniejszają ryzyko, że osoby starsze staną się ofiarami przestępstw, szczególnie w sytuacjach przemocy, oszustw i kradzieży", mówi GNR.