"W latach 2020-2022 oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w Portugalii została oszacowana na 80,96 lat, co odpowiadało skróceniu o 0,01 roku (0,12 miesiąca) w porównaniu z poprzednim okresem (80,97 lat), w wyniku wzrostu liczby zgonów w kontekście pandemii COVID-19", ujawnia(INE) w publikacji "Tabele umieralności NUTS II - Oczekiwania życiowe NUTS III 2020-2022".

W momencie narodzin mężczyźni mogli oczekiwać 78,05 lat, a kobiety 83,52 lat, co stanowiło, w odniesieniu do szacowanych wartości na lata 2019-2021, odpowiednio wzrost o 0,01 roku i spadek o 0,01 roku.

Według INE oczekiwana długość życia w wieku 65 lat została oszacowana w tym okresie na 19,61 lat, czyli o 0,01 roku (0,12 miesiąca) mniej niż w poprzednich trzech latach.

Mężczyźni w wieku 65 lat mogą spodziewać się średnio kolejnych 17,76 lat życia, a kobiety kolejnych 20,98 lat, co oznacza skrócenie o 0,01 roku (0,12 miesiąca) w przypadku mężczyzn, bez zmian w przypadku kobiet, w porównaniu z poprzednim trzyletnim okresem, mówi INE, podkreślając, że "różnica między długowiecznością w wieku 65 lat dla mężczyzn i kobiet w latach 2020-2022 wynosiła 3,22 roku".