"Nasza propozycja nie jest propozycją prohibicyjną. Chcemy regularności. Ograniczając liczbę miejsc, w których można palić, zmniejszając liczbę punktów sprzedaży i zrównując tytoń [podgrzewany z tradycyjnym], chcemy chronić dzieci i młodzież", powiedziała Margarida Tavares.

Podczas debaty plenarnej poświęconej zmianom, które mają na celu wprowadzenie nowych ograniczeń w sprzedaży tytoniu i miejsc, w których można palić, Margarida Tavares została skonfrontowana z pytaniami PSD i PCP o wpływ, jaki zmiany te będą miały na branżę, szczególnie na Maderze i Azorach, a także o to, jakie środki są podejmowane, aby pomóc osobom palącym.

"Ustawa ta wyróżnia się postępowością, a nawet przejściowymi standardami, które pozwalają na dostosowanie nie tylko społeczeństwa, ale także handlu i przemysłu", powiedziała, przypominając daty wejścia w życie nowej ustawy.

Zgodnie z proponowaną ustawą, zakłady, które dostosowały swoje przestrzenie do obecnych procedur legislacyjnych, ostateczne wyeliminowanie palenia w zamkniętych pomieszczeniach wejdzie w życie dopiero od 2030 r., co pozwoli im odzyskać poczynione inwestycje.

Wcześniej zakaz sprzedaży tytoniu zostanie rozszerzony w miejscach, w których palenie jest zabronione, a przestrzenie, w których dozwolona jest instalacja automatów, zostaną ponownie zdefiniowane.

"Dajemy im czas na dostosowanie się", podsumował sekretarz stanu.