"Projekt ten, uruchomiony obecnie przez Regionalny Sekretariat Turystyki, Mobilności i Infrastruktury, za pośrednictwem Portos dos Açores, S.A., jest największym projektem portu morskiego, jaki kiedykolwiek zrealizowano w Autonomicznym Regionie Azorów i pozwoli na potrojenie zdolności dokowania, gwarantując nowe i lepsze warunki działania oraz znaczny wzrost zdolności reagowania całej infrastruktury portowej", powiedział rząd regionalny(PSD/CDS-PP/PPM) w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z notatką, "zarówno ze względu na jego rozmiar, cel, do którego jest przeznaczony, jak i warunki naturalne, na które jest narażony, prace te mają niezwykle wysoką złożoność techniczną, wymagającą ogromnego wysiłku, aby zapewnić odpowiednią adekwatność rozwiązań inżynieryjnych zaprojektowanych w celu utrzymania infrastruktury portowej w perspektywie długoterminowej, biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne, które są już odczuwalne i które są przewidywane w przyszłości".

"Dzięki nowemu portowi zapewniona zostanie dostawa towarów i pełne przywrócenie normalnych operacji portowych, w tym ruchu towarowego, transportu pasażerskiego i innych działań o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego wyspy Flores", zapewnia dyrektor wykonawczy.