Dane pokazują, że Republikańska Gwardia Narodowa(GNR) zatrzymała 61 osób za przestępstwo pożaru lasu do 24 września tego roku, o dziewięć mniej niż w tym samym okresie w 2022 roku.

W całym 2022 r. siły bezpieczeństwa zatrzymały 72 osoby.

Według GNR okręgami o największej liczbie osób aresztowanych za tego typu przestępstwa były Leira, z 17, oraz Porto i Vila Real, po 10.

GNR zidentyfikowała również 908 obywateli uznanych za podejrzanych do 24 września, o 96 mniej niż w tym samym okresie w 2022 r., w którym zidentyfikowano łącznie 1173 osoby z powodu pożarów lasów.

GNR wyjaśnia, że termin na przeprowadzenie prac porządkowych przez właścicieli gruntów upłynął 30 kwietnia, a do tego dnia są oni zobowiązani do zarządzania materiałami łatwopalnymi i oczyszczania gruntów wzdłuż pasa o szerokości nie mniejszej niż 50 metrów wokół domów lub obiektów znajdujących się na obszarach wiejskich lub leśnych.

GNR wskazuje również, że od 1 lutego prowadzi operację "Bezpieczny las 2023" poprzez podnoszenie świadomości, inspekcję, nadzór i wykrywanie pożarów na obszarach wiejskich, badanie przyczyn przestępstw pożarowych i walidację spalonych obszarów w celu zapobiegania, wykrywania, zwalczania pożarów na obszarach wiejskich i tłumienia nielegalnej działalności.

Według ICNF, od 1 stycznia do 15 września wybuchło łącznie 7 097 pożarów na obszarach wiejskich, co spowodowało spalenie 33 003 hektarów powierzchni, w tym osiedli (18 904), lasów (11 967) i rolnictwa (2 132).

Dane pokazują również, że rok 2023 jest drugim rokiem z najmniejszą liczbą pożarów i trzecim z najmniejszą ilością spalonego obszaru w ciągu ostatniej dekady.