Kwestie krajowej płacy minimalnej i obniżki IRS zostały poruszone przez António Costę w pierwszej części wywiadu udzielonego TVI i CNN Portugal, podczas którego potwierdził również wzrost emerytur w przyszłym roku o 6,05%.

"Ten wzrost emerytur w przyszłym roku oznacza wzrost wydatków na emerytury o około dwa miliardy euro stałych wydatków na wszystkie kolejne lata", podkreślił.

Odnosząc się do wielkości obniżki podatków w 2024 r., zwłaszcza IRS, lider wykonawczy zauważył, że Rada Ministrów odbędzie w tym tygodniu trzy posiedzenia w celu zamknięcia budżetu państwa.

"Pierwszym etapem była dystrybucja funduszy między ministerstwami, a teraz główne polityki zostaną określone w tym tygodniu", powiedział, stwierdzając, że ze strategicznego punktu widzenia nacisk zostanie położony "na poprawę warunków dochodowych i inwestycyjnych w celu utrzymania wzrostu, który utrzymuje się od 2016 r.".

IRS

Jeśli chodzi o stawki IRS na 2024 r., powiedział, że negocjowana jest aktualizacja umowy o dochodach, która została podpisana w ubiegłym roku, a "negocjacje te będą miały również wpływ na to, jakie będą środki w zakresie IRS".

"Mogę powiedzieć, co następuje: w przypadku młodego IRS, oczywiście tak, nastąpi obniżenie stawek. Po drugie, jeśli chodzi o ogólne środki, zależą one w dużej mierze od negocjacji z partnerami społecznymi", wyjaśnił.

"W przyszłym roku z pewnością utrzymamy zapowiedzianą trajektorię dalszego obniżania IRS", dodał, zanim odniósł się do kwestii płacy minimalnej na 2024 rok.

Płaca minimalna

"Jest propozycja ze strony UGT, aby wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku był wyższy niż to, co przewidziano w porozumieniu, czyli 830 euro. Dziś widziałem wypowiedzi inżyniera Vieiry Lopesa, prezesa Konfederacji Handlu - który obecnie przewodzi grupie konfederacji pracodawców - mówiące, że ze strony konfederacji pracodawców istnieje otwartość na dyskusję na temat podniesienia płacy minimalnej. W związku z tym prowadzimy obecnie dialog w ramach konsultacji społecznych" - powiedział.

Zapytany o propozycję CIP dotyczącą 15. miesiąca, o ile będzie on wolny od podatków i składek, António Costa stwierdził, że propozycja ta jest bardziej złożona.

Jednak dla premiera "jeśli pracodawcy są gotowi do dyskusji na temat 7% podwyżki, jeśli pracodawcy są gotowi do wyższego wzrostu niż to, czego się oczekuje, to z pewnością można podejść do czegoś, dla wszystkich, co odpowiada 15. miesiącowi".