Według służb statystycznych UE, w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami roku, ceny domów wzrosły średnio o 0,1% w 20 krajach strefy euro i o 0,3% w 27 państwach członkowskich.

W UE dziewięć państw członkowskich odnotowało spadki wskaźnika rok do roku, a 17 odnotowało wzrosty, przy czym dane dotyczące Grecji nie były dostępne.

Największe spadki w porównaniu z drugim kwartałem 2022 r. odnotowano w Niemczech (-9,9%), Danii (-7,6%) i Szwecji (-6,8%), podczas gdy największe wzrosty zaobserwowano w Chorwacji (13,7%), Bułgarii (10,7%), na Litwie (9,4%) i w Portugalii (8,7%).

W porównaniu z pierwszym kwartałem roku ceny domów spadły w 11 państwach członkowskich, a wzrosły w 15, przy czym największe spadki odnotowano na Słowacji (-3,9%), w Luksemburgu (-2,7%) i na Węgrzech (-1,7%), a główne wzrosty zaobserwowano na Łotwie (5,1%), w Bułgarii (4,3%) i Estonii (3,8%).

W Portugalii wskaźnik wzrósł o 3,1% między pierwszym a drugim kwartałem roku.