Według prezydencji Republiki "program będzie obejmował wycieczki do trzech regionów kraju: Walonii, Flandrii i Brukseli".

"Głowa państwa odbędzie spotkania robocze z królem Filipem, rządem federalnym, parlamentem federalnym oraz przedstawicielami władz regionalnych i miejskich, a także jednostek uniwersyteckich i badawczych".

Według prezydencji Republiki, "wizyta ta będzie okazją do wzmocnienia bliskiej przyjaźni i dwustronnych więzi między Portugalią i Belgią, w ich najróżniejszych wymiarach, a także będzie okazją do poruszenia istotnych kwestii na szczeblu europejskim i wielostronnym".

"Podróż będzie również zawierać ważny element kontaktu z dużą społecznością portugalską mieszkającą w Belgii", czytamy w nocie.

Prezydencja Republiki stwierdza, że "ostatnia wizyta państwowa prezydenta Republiki Portugalskiej w Belgii miała miejsce w 2005 r.".