Rozszerzenie opodatkowania na beznikotynowe papierosy elektroniczne wynika "z gwałtownego wzrostu konsumpcji tych produktów w Portugalii", co stanowi "z jednej strony furtkę dla nowych konsumentów do przyjęcia nawyków palenia, a z drugiej strony ryzyko dla zdrowia publicznego wynikające z braku kontroli nad tymi produktami".

Projekt budżetu państwa przewiduje również opodatkowanie papierosów, niezależnie od ich ceny, w oparciu o ich szkodliwość dla zdrowia publicznego, przy czym wzrost opodatkowania, zwłaszcza tańszych produktów, stanowiący barierę dla wejścia nowych konsumentów, jest kolejną z osi działań rządu.

Dostosowanie minimalnego poziomu opodatkowania papierosów w Portugalii do średniej europejskiej, zapewnienie mechanizmu automatycznej aktualizacji podatku od wyrobów tytoniowych, a także harmonizacja opodatkowania innych wyrobów tytoniowych lub ich odpowiedników (cygaretek, tytoniu do skręcania papierosów, tytoniu drobno krojonego, tytoniu podgrzewanego, papierosów elektronicznych z nikotyną) oraz opodatkowania papierosów to inne środki podjęte przez rząd w celu zniechęcenia do konsumpcji.

"Oczekuje się również, że dochody z podatku od wyrobów tytoniowych (IT) wzrosną o 176,6 mln euro, a z IABA (podatek od alkoholu i napojów alkoholowych) o 39,6 mln euro, co wynika z połączenia wzrostu konsumpcji prywatnej i popytu krajowego w przyszłym roku oraz aktualizacji proponowanych stawek podatkowych", czytamy w dokumencie.