Projekt prowadzony przez portugalską firmę Madoqua Renewables ma przekroczyć moc 1 gigawata (GW) produkcji zielonego wodoru, stając się tym samym, według promotorów, największym projektem w Europie.

"Ta strategiczna wizja inwestycyjna koncentruje się na stworzeniu 265 wysoko wykwalifikowanych stałych miejsc pracy i 6 000 pośrednich miejsc pracy utworzonych poprzez lokalne partnerstwa i ze środowiskiem akademickim od 2025 r.", czytamy w oświadczeniu.

Według dyrektora niewykonawczego MP2X, Marloes Ras, "sama pierwsza faza projektu odpowiada już 20% krajowych celów Portugalii w kontekście produkcji zielonego wodoru na poziomie europejskim".

Wstępny projekt przewiduje wykorzystanie 560 megawoltamperów (MVA) do rocznej produkcji 50 000 ton wodoru i 300 000 ton zielonego amoniaku przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej.

MP2X przewiduje również budowę i eksploatację farm słonecznych i wiatrowych, które będą produkować energię odnawialną dedykowaną jednostce przemysłowej w Sines.