"Dystrybucja wśród ludności będzie prowadzona za pośrednictwem instytucji kredytowych, skarbców Banco de Portugal i sklepów Imprensa Nacional - Casa da Moeda", wyjaśnia nadzorca bankowy w oświadczeniu.

Waluta "Indo-Portuguese Mobiliário" ma siłę nabywczą tylko w Portugalii.

Ustalono limit emisji w wysokości 30 000 monet.