Według obliczeń ECO, zasiłek socjalny dla bezrobotnych mieszkających samotnie wzrośnie z obecnych 384 euro do 408 euro w styczniu, w wyniku wzrostu wskaźnika, który kieruje różnymi świadczeniami socjalnymi. Minimalne i maksymalne limity zasiłku dla bezrobotnych również zostaną wzmocnione, podobnie jak zasiłek pogrzebowy, dochód z integracji społecznej i minimalny dzienny zasiłek chorobowy, który wzrośnie z 4,8 euro do 5,1 euro.

Zgodnie z prawem wskaźnik wsparcia społecznego (IAS) jest aktualizowany co roku w oparciu o wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich dwóch lat i trajektorię cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy.