"Pomimo zmniejszonej zależności od dostaw gazu z Rosji, Portugalia zużywa większość gazu do produkcji energii elektrycznej. Dalsza zależność od gazu do produkcji energii elektrycznej może prowadzić do rosnącego ryzyka dla bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, pogarszanego przez częstsze ekstremalne susze", mówi organ wykonawczy Wspólnoty.

Ostrzeżenia zawarte są w Raporcie o stanie Unii Energetycznej 2023, a Bruksela twierdzi, że w przypadku Portugalii "nowe inwestycje w promowanie energii odnawialnej, finansowanie projektów efektywności energetycznej i inwestowanie w sieci przyczyniłyby się do zwiększenia odporności w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej".

Na dobrej drodze

Komisja Europejska uważa, że "Portugalia jest na dobrej drodze do przekształcenia swojego systemu energetycznego i przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej".

"W 2021 r., z 32% udziałem energii odnawialnej w miksie energetycznym i 65% udziałem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym, portugalski system energetyczny będzie jednym z najbardziej zdekarbonizowanych systemów w UE", zauważa Bruksela.

Instytucja przypomina również, że w ubiegłym roku Portugalia całkowicie wyeliminowała węgiel ze swojego miksu energetycznego, ogłaszając, że zamierza osiągnąć cel 80% odnawialnej energii elektrycznej przed terminem, w 2026 roku, a nie w 2030 roku.

W odniesieniu do UE jako całości, organ wykonawczy Wspólnoty gwarantuje, że 27 państw członkowskich jest "dobrze przygotowanych" do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego w zimnych porach roku.