TAP twierdzi, że kwartalny zysk netto był najwyższy od początku prowadzenia rejestrów, poprawiając się o 69,2 mln euro (M€) w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r. i 179,4 mln euro w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. (okres przed pandemią).

Przychody operacyjne w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku osiągnęły 3,2 mld euro, co stanowi "znaczny wzrost" o 725 mln euro (+29,7%) w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., wskazuje spółka.

Przepustowość przekroczyła poziomy sprzed kryzysu, osiągając 101 procent, co stanowi wzrost o 16,5 procent w porównaniu z pierwszymi dziewięcioma miesiącami 2022 roku.

Od stycznia do września tego roku TAP odnotował powtarzalną EBITDA w wysokości 752,4 mln euro, z marżą 24 procent, a także powtarzalny EBIT w wysokości 400,7 mln euro, z marżą 13 procent.

Pomimo spadku o 147,3 mln euro w porównaniu z końcem 2022 r., "w następstwie zwykłego sezonowego wzorca konsumpcji płynności w branży" w trzecim kwartale i spłaty zobowiązań na lata 2019-2023 w łącznej wysokości 200 mln euro pod koniec czerwca 2023 r., grupa "utrzymuje silną pozycję płynności w wysokości 768,8 mln euro", mówi.

Nawet przy tej redukcji - podkreślono w oświadczeniu - nastąpiła "znaczna poprawa" wskaźnika zadłużenia finansowego netto / EBITDA (zyski przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją) na dzień 30 września 2023 r., Osiągając poziom 2,4x, co oznacza "znaczny postęp" w porównaniu ze wskaźnikiem 3,5x odnotowanym na koniec 2022 r.

"Wyniki za trzeci kwartał są zachęcające i potwierdzają koncentrację organizacji na zapewnieniu naszym pasażerom udanego lata. Podejmujemy solidne kroki w celu poprawy solidności naszych operacji i jakości usług świadczonych naszym pasażerom, przyspieszając odbudowę po ostatnich dwóch trudnych latach", podkreśla prezes wykonawczy TAP, Luis Rodrigues, cytowany w oświadczeniu.

Liczba pasażerów

W trzecim kwartale liczba przewiezionych pasażerów wzrosła o 5,2 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku, a liczba lotów była o 5,7 procent większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W porównaniu z poziomem sprzed pandemii (3Q19) liczba pasażerów osiągnęła 90 procent, a liczba obsłużonych lotów 86 procent. Przychody operacyjne wzrosły o 12,5 procent w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku, zwiększając się o 139,5 miliona euro do 1 258,5 miliona euro, co stanowi 121 procent przychodów operacyjnych w trzecim kwartale 2019 roku.

Jeśli chodzi o przychody z segmentu pasażerskiego, odnotowały one wzrost o 179,4 mln euro (+17,9%) w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku do 1 181,3 mln euro.

Przychody z działu obsługi technicznej wyniosły 32,9 mln euro, co oznacza spadek o 15,2 mln euro w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku, głównie z powodu "problemów w łańcuchach dostaw, które opóźniły zaplanowane działania".

Przychody z segmentu Cargo spadły o 26,2 mln euro do 38 mln euro, co stanowi spadek o 40,8 procent w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku.

Powtarzające się koszty operacyjne osiągnęły 982,2 mln euro, co stanowi wzrost o 1,7 procent (plus 16,0 mln euro) w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku.

"Zmienność ta wynika głównie ze wzrostu kosztów operacyjnych ruchu (wzrost o 45,8 mln euro lub 20,8 procent), odzwierciedlającego wyższy poziom aktywności, oraz wzrostu kosztów osobowych (z 64,5 mln euro lub 60,5 procent) z powodu kontynuacji przywracania większości cięć w wynagrodzeniach, w większości skompensowanych przez zmniejszenie kosztów paliwa" (86,4 mln euro mniej), mówi firma.

W porównaniu z tym samym okresem w 2019 r., powtarzające się koszty operacyjne TAP wzrosły o 7,8 procent, głównie "ze względu na wzrost kosztów paliwa i kosztów operacyjnych ruchu", dodaje.