Wartość czynszów wzrośnie o 6,94% w 2024 r., zgodnie z danymi o inflacji za ostatnie 12 miesięcy do sierpnia, opublikowanymi przez Narodowy Instytut Statystyczny(INE).

Według danych INE, w ciągu ostatnich 12 miesięcy do sierpnia średnia zmiana wskaźnika cen, z wyłączeniem mieszkań, wyniosła 6,94%, wartość, która służy jako podstawa współczynnika wykorzystywanego do corocznej aktualizacji czynszów na następny rok, w ramach Nowego Miejskiego Systemu Najmu (NRAU).

Dane te zostały opublikowane w ramach raportu na temat wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), który również ujawnił przyspieszenie stopy inflacji do 3,7% w sierpniu.

Na początku tego roku wysoki kontekst inflacyjny skłonił rząd do stworzenia ustawy ograniczającej wzrost czynszów w 2023 r. do 2%, zawieszając mechanizm, który pozwala na aktualizację z uwzględnieniem średniej inflacji bez mieszkań znanych w sierpniu.

Jednak w 2024 r. rząd postanowił nie stosować hamulca i zatwierdził automatyczną aktualizację wsparcia dochodu o 4,94% w celu złagodzenia podwyżek wynikających z inflacji oraz zwiększenie kwoty podlegającej odliczeniu od podatku IRS z 502 do 550 euro.

Środek ten został ogłoszony przez Ministra Mieszkalnictwa pod koniec posiedzenia Rady Ministrów, na którym zatwierdzono dekret z mocą ustawy, wzmacniający nadzwyczajne wsparcie dla rodzin w opłacaniu czynszu, przy czym Marina Gonçalves sprecyzowała, że wzmocnienie o 4,94% zostanie zastosowane z automatycznymi korzyściami dla tych, którzy już otrzymują to wsparcie.

Wzrost o 4,94% ma na celu złagodzenie wpływu aktualizacji czynszów zgodnie z formułą przewidzianą w ustawie, która zgodnie z wartością inflacji, która służy jako punkt odniesienia, przełoży się na wzrost czynszów o 6,94% w 2024 roku.