Rozporządzenie w sprawie podatku turystycznego w Coimbrze weszło w życie 5 kwietnia 2023 roku. Jednak po przeprowadzeniu prac monitorujących i aplikacyjnych "zweryfikowano potrzebę przeglądu rocznego okresu stosowania miejskiego podatku turystycznego i ograniczenia niektórych zwolnień z ich płatności, ponieważ nie są one liniowe we wniosku i oznaczają bardzo duże obciążenie biurokratyczne dla obiektów, które rozliczają i pobierają wspomnianą opłatę", wyjaśnia rada.

Zmiany dotyczą, ogólnie rzecz biorąc, zakresu stosowania stawki, która wcześniej dotyczyła obłożenia od marca do października, a obecnie dotyczy noclegów przez cały rok.

Kolejna ze zmian związana jest z uruchomieniem elektronicznej platformy do uiszczania opłaty, co zmniejsza biurokrację w procesie, ale wymaga dostosowania przepisów rozporządzenia, które rezygnuje ze zwolnień dla studentów, stypendystów i zawodów związanych z wydarzeniami.

Zgodnie z propozycją służb, po zatwierdzeniu, projekt zmian musi zostać poddany pisemnym konsultacjom społecznym, w celu zebrania sugestii, przez okres 30 dni roboczych, licząc od daty publikacji ogłoszenia w "Diário da República".

W Coimbrze opłata wynosi 1 euro za osobę/noc, co jest minimalną opłatą w Portugalii, i jest stosowana do wszystkich obiektów turystycznych i lokalnych obiektów noclegowych znajdujących się na obszarze geograficznym gminy, maksymalnie do trzech kolejnych nocy (3 euro), za osobę i za pobyt, mających zastosowanie do gości w wieku 16 lat lub starszych, między marcem a październikiem.

Celem pobierania podatku turystycznego jest umożliwienie gminie pokrycia kosztów związanych ze wzrostem obecności turystów w mieście, w szczególności pod względem środowiskowym, więc otrzymana kwota zostanie w całości ponownie zainwestowana w poprawę atrakcyjności turystycznej gminy, wskazuje również ta sama notatka opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Rady Miejskiej.