W nocie opublikowanej przez Komisję Rynku Papierów Wartościowych(CMVM) grupa podkreśliła, że "wynik netto EDP w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wyniósł 946 mln euro.

Było to wspierane z jednej strony przez ożywienie produkcji wody w Portugalii na poziomie +61% w porównaniu z ekstremalną suszą w 2022 r.", A z drugiej strony, biorąc pod uwagę "sukces OPA nad EDP Brasil" i "wpływ zysków kapitałowych z dwóch transakcji rotacji aktywów w Hiszpanii i Polsce".

Powtarzalna EBITDA EDP (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami, amortyzacją) wzrosła o 26% do 3 830 mln euro, powiedział.