Zgodnie z notatką opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej Prezydencji Republiki, partie zostaną wysłuchane "po złożeniu rezygnacji przez premiera, a w szczególności również na podstawie art. 133º Konstytucji".


Ten przepis konstytucyjny stanowi, że do Prezydenta Republiki należy rozwiązanie Zgromadzenia Republiki, po wysłuchaniu reprezentowanych w nim partii i Rady Stanu.


Głowa państwa przyjmie partie w Pałacu Belém w kolejności rosnącej reprezentacji parlamentarnej - Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD i PS - na spotkaniach zaplanowanych między 11:00 a 19:00.


Marcelo Rebelo de Sousa zapowiedział, że "przemówi do kraju natychmiast po posiedzeniu Rady Stanu".


Rada Stanu została zwołana "na podstawie artykułu 145, ustęp a) i ustęp e), druga część" Konstytucji - zgodnie z którym organ ten jest odpowiedzialny za "orzekanie o rozwiązaniu Zgromadzenia Republiki", ale także "ogólnie, doradzanie Prezydentowi Republiki w wykonywaniu jego funkcji".


Marcelo Rebelo de Sousa powiedział, że ewentualne odejście António Costy doprowadziłoby do rozwiązania parlamentu, wykluczając utworzenie innego organu wykonawczego z taką samą większością.


António Costa złożył swoją rezygnację ze stanowiska premiera na ręce prezydenta Republiki we wtorek po tym, jak prokuratura ogłosiła, że jest on przedmiotem śledztwa w Najwyższym Sądzie Sprawiedliwości w sprawie projektów litowych i wodorowych.


Deklarując "czyste sumienie", António Costa argumentował jednak, że "godności funkcji premiera nie da się pogodzić z jakimikolwiek podejrzeniami co do jego uczciwości, dobrego zachowania, a tym bardziej z podejrzeniem popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa".


We wtorek przeprowadzono rewizje w biurach rządowych, w tym w oficjalnej rezydencji São Bento, wymierzone w szefa sztabu premiera, Vítora Escárię, który został zatrzymany w celu przesłuchania.


António Costa podał się do dymisji po prawie ośmiu latach na stanowisku premiera, które objął 26 listopada 2015 r.

Powiązany artykuł