Rozmawiając z agencją prasową Lusa na marginesie Portugalskiego Szczytu Lotniczego(PAS) odbywającego się na lotnisku miejskim Ponte de Sor do niedzieli, burmistrz Hugo Hilário wyjaśnił, że "pierwszy prototyp samolotu ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2026 r., a drugi prototyp w drugiej połowie 2026 r.".


"I mamy nadzieję, że do roku [2024], w czasie PAN, około października, listopada, rozpoczniemy już budowę fabryki", powiedział.


Gmina Ponte de Sor jest zaangażowana w trzy mobilizujące agendy Planu Odbudowy i Odporności (PRR), warte ponad 200 milionów euro, z oczekiwaniem, że powstanie około 500 bezpośrednich miejsc pracy i ponad 1000 pośrednich miejsc pracy.


Pierwszym mobilizującym programem jest "Aero.next Portugal" (konsorcjum), które będzie odpowiedzialne za produkcję pierwszego portugalskiego samolotu LUS 222.


Program ten obejmuje około "140 milionów euro" inwestycji, z czego "61 procent" dla Alentejo (75 milionów euro), a także obejmuje produkcję bezzałogowego samolotu o "odmiennych" zdolnościach od tych, które istnieją do nadzoru morskiego i trzeciego komponentu związanego z zaawansowaną mobilnością powietrzną.


Drugi mobilizujący program, "Neuraspace", ma na celu "pomoc w rozwiązaniu" problemów związanych z marnotrawstwem przestrzeni kosmicznej. W tym celu w Ponte de Sor powstanie radar.


Projekt ten pochłonie "około 20 milionów euro" i stworzy około 20-30 bezpośrednich miejsc pracy.


Trzeci mobilizujący program w ramach PRR, "Newspace", jest z kolei związany z produkcją mikrosatelitów i obejmuje "około 60 milionów euro" inwestycji, tworząc ponad sto miejsc pracy.


"Pozostałe agendy, jeden z satelitów jest nieco dalej, musi zostać zrealizowany, jak wiemy, nawet do końca 2026 r. ze względu na PRR i mamy nadzieję, że do końca 2024/2025 r. nastąpi już skuteczna weryfikacja realizacji tej agendy na ziemi" - powiedział.