Według Sapo News, od stycznia do października 2023 r. nastąpi 23% wzrost liczby pasażerów przewożonych metrem w Lizbonie, metrem w Porto i Transtejo/Soflusa w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r., ujawnia Ministerstwo Środowiska i Działań Klimatycznych.

"Popyt na miejski transport publiczny nadal odzyskuje pasażerów", mówi rząd.

Pomimo wzrostu liczby pasażerów, popyt na metro w Lizbonie jest nadal o 7% niższy niż w 2019 r., kiedy na działalność spółek nie miała jeszcze wpływu pandemia Covid-19, dodaje rząd.

W przypadku Metro do Porto liczba pasażerów odnotowana w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 r. przekracza popyt odnotowany w 2019 r. o 11%, a w Transtejo/Soflusa popyt jest o 2% wyższy niż w tym samym okresie 2019 r.

Rząd twierdzi, że "w czteroletnim okresie 2019-2022, poprzez Program Wsparcia Redukcji Opłat w Transporcie Publicznym (PART), Program Wsparcia Zagęszczenia i Wzmocnienia Oferty Transportu Publicznego (PROTransP) oraz dodatkowe środki na utrzymanie oferty w okresie pandemii, Ministerstwo Środowiska i Działań Klimatycznych zmobilizowało ponad 905 mln euro na transport publiczny".

"W ustawie budżetowej na 2023 r. uwzględniono 138,6 mln euro na PART", Ministerstwo Środowiska i Działań Klimatycznych.

"Do tych środków zostanie dodane kolejne 50 mln euro, aby zapewnić utrzymanie cen obowiązujących w 2022 r. na bilety transportu publicznego, oraz kolejne 60 mln euro, w przypadku konieczności zagwarantowania poziomów podaży w systemach transportu publicznego objętych PART, nadal dotkniętych skutkami spadku popytu wynikającego z pandemii", dodaje rząd.

PROTransP utrzymuje budżet w wysokości 20 mln euro, wzmocniony w 2022 roku.

Propozycja budżetu państwa na 2024 r. przewiduje utworzenie programu "Incentive +TP", który zastąpi PART i Program wsparcia na rzecz zagęszczenia i wzmocnienia oferty transportu publicznego (PROTransP), który zostanie sfinansowany poprzez przekazanie części dochodów z podatków od emisji dwutlenku węgla o wartości 360 mln euro, przypomina rząd.