Pomimo niedawnego rozwiązania parlamentu i ogłoszenia przedterminowych wyborów, związek postanowił kontynuować akcję, krytykując rządową propozycję budżetu dla sektora edukacji.