Wnioski z tego badania, promowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Linii Rejsowych(CLIA) we współpracy z hiszpańskim Uniwersytetem Rovira i Virgili w Tarragonie, zostały opublikowane w oświadczeniu Zarządu Portu Lizbona(APL).

"Analiza wykazała, że na poziomy stężenia zanieczyszczeń w stolicy Portugalii nie ma znaczącego wpływu działalność wycieczkowa, ale raczej inne czynniki, takie jak inne środki transportu lub źródła mieszkalne", czytamy w notatce APL.

W badaniu, przeprowadzonym między wrześniem 2022 r. a wrześniem tego roku, przeanalizowano poziomy dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2), tlenku węgla (CO) i pyłu zawieszonego (PM10).

"Według przeanalizowanych danych, jakikolwiek wkład statków wycieczkowych we wzrost lokalnych poziomów różnych zanieczyszczeń powietrza, takich jak SO2 i PM10, jest bardzo ograniczony. Pod względem ilości tlenku węgla i ozonu w lokalnej jakości powietrza, wpływ działalności wycieczkowej wydaje się być nieistotny", podkreśla APL.

Pomimo tych pozytywnych wniosków, prezes zarządu APL, Carlos Correia, wspomniany w notatce, podkreśla, że firma będzie "kontynuować prace nad poprawą zrównoważonego rozwoju działalności".

"Kwestie zrównoważonego rozwoju środowiska są strategiczne dla procesu decyzyjnego i z tego powodu port w Lizbonie prowadzi szereg bieżących działań, takich jak dostawa energii na lądzie, monitorowanie jakości powietrza i wody w okolicach terminalu wycieczkowego w Lizbonie oraz wdrożenie systemu oceny i monitorowania wskaźników emisji statków wycieczkowych podczas ich postoju", wskazał.