Ministerstwo Pracy ujawniło, że 5 343 Portugalczyków zarejestrowało się w brytyjskim systemie ubezpieczeń społecznych w okresie od października 2022 r. do września 2023 r., czyli o 40,8% mniej niż w poprzednich 12 miesiącach (9 024).

Rejestracja w systemie zabezpieczenia społecznego, która jest obowiązkowa, aby móc pracować lub otrzymywać wsparcie społeczne w kraju, jest sposobem obliczania przepływów demograficznych.

Spadek ten nasilił się od 2020 r. w następstwie pandemii Covid-19 i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE).

Chociaż rząd brytyjski odnotował 1,1 miliona nowych rejestracji dorosłych cudzoziemców spoza Wielkiej Brytanii w systemie zabezpieczenia społecznego, tylko 110 000 było obywatelami UE (10%), co stanowi spadek o 50 punktów procentowych w porównaniu z wrześniem 2019 roku.

Opublikowano również najnowsze dane dotyczące Systemu Rejestracji Obywateli Unii Europejskiej [EU Settlement Scheme, EUSS], w którym do 30 września 2023 r. obywatele Portugalii złożyli 504 170 wniosków o zezwolenie na pobyt.

Spośród nich 273 980 Portugalczyków otrzymało tytuł stałego pobytu [status osoby osiedlonej], 170 110 tytuł tymczasowy [status osoby wstępnie osiedlonej], a 52 800 wniosków zostało odrzuconych lub unieważnionych.

Liczba wniosków nie jest równa liczbie portugalskich rezydentów w Wielkiej Brytanii, szacowanej na około 450 tysięcy, ponieważ niektóre wnioski są powtarzane.