Według badania ECO, 72% portugalskich dyrektorów generalnych twierdzi, że są optymistami co do wzrostu gospodarczego kraju w ciągu najbliższych trzech lat, podczas gdy wśród międzynarodowych dyrektorów generalnych odsetek ten wzrasta do 78%.

Z drugiej strony, portugalscy liderzy "nie są tak optymistyczni co do dobrych wyników globalnej gospodarki w ciągu najbliższych trzech lat", a "tylko 42% spodziewa się wzrostu globalnej gospodarki w tym okresie", czytamy w raporcie. Na poziomie międzynarodowych prezesów poprzeczka wzrasta do 73%.

Większość portugalskich dyrektorów generalnych jest "jeszcze bardziej optymistyczna" co do swoich firm: 90% respondentów spodziewa się ich wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat, podczas gdy w przypadku międzynarodowych prezesów odsetek ten spada do 77%.

W tym kontekście badanie ujawnia również, że prawie połowa (40%) dyrektorów generalnych w Portugalii przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat ich firma będzie rosła w tempie od 2,5% do 4,99% rocznie. Globalni dyrektorzy generalni "są bardziej ostrożni i 47% z nich przewiduje skromniejszy wzrost, od 0,01% do 2,49% dla swoich organizacji", czytamy w oświadczeniu KPMG.